Občina Metlika
metlika final
GIBANJE SVOBODA METLIKA
 • ZA Metliko – gospodarski, turistični in kulturni center Bele krajine!
 • ZA prioritetno gradnjo južnega dela tretje osi!
 • ZA ureditev stanovanjske problematike starejših in mlajših!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Razvoj belokranjskega gospodarstva
  V sodelovanju s preostalima belokranjskima občinama bomo izvajali enotno politiko gospodarskega razvoja. Skupaj bomo upravljali industrijske cone, kar bo bolj gospodarno. Poskrbeli bomo za skupni nastop na trgu.
 • Preudaren razvoj turizma
  Zavzeli se bomo, da bodo v promocijskih aktivnostih vsi turistični ponudniki zastopani enakopravno. Spodbudili bomo izgradnjo kolesarskih poti. Poskrbeli bomo, da se Metlika dokaže kot eno najlepših slovenskih srednjeveških mest.
 • Cenovno dostopna stanovanja za mlade
  Zaradi pomanjkanja stanovanj se zlasti mlade družine izseljujejo. Zato se bomo vključili v nacionalne projekte izgradnje cenovno dostopnih bivalnih objektov, kot je na primer projekt »Back to the village«.
> Preberi več

Kandidati za občinske svetnike

1.
Anica Kopinič
2.
Anton Gerkšič
3.
Bojana Nemanič
4.
Stanko Vlašič
5.
Nevenka Božič
6.
Ivan Mitevski
7.
Dragica Valenčič

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: