Občina Loška dolina
loska dolina final
SVOBODA ZA LOŠKO DOLINO
 • ZA zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje odpadnih voda!
 • ZA ureditev dolgotrajne oskrbe starejših občanov in skrb za mlade družine!
 • ZA krepitev malega gospodarstva in nadaljnji razvoj večjih podjetij!
 • ZA novo športno dvorano v Starem trgu in nov športni center v Babnem polju!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Skrb za naravno okolje
  Varna oskrba z vodo, skrb za odvodnjavanje odpadnih voda in čiščenje vodotokov bodo naša prioriteta. Občina bo stopila na pot trajnostne preobrazbe tudi na ostalih področjih: pri prehranski preskrbi, preskrbi z energenti in načrtovanju mobilnosti.
 • Sodobna, vključujoča občinska uprava
  S pomočjo sodobne tehnologije bomo razvili učinkovit, pregleden javni servis, ki bo občane podpiral pri njihovih projektih in željah. Povezal nas bo pri doseganju skupnih razvojnih ciljev.
 • Večja lokalna samooskrba
  Z zagotovitvijo kakovostnih dobrin kmetijstvu in gozdarstvu, krepitvijo raznolikih dejavnosti v Loški dolini in skrbi za razvoj socialnega kapitala, želimo dvigniti samooskrbnost naše občine!

Občinski svetniki

Volilna enota 1
Volilna enota 2
Volilna enota 3
Volilna enota 4
Volilna enota 5
Volilna enota 6
Volilna enota 7
Volilna enota 8
Volilna enota 9

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: