Občina Loška dolina

Kandidat za župana

mag. Miro Mlakar
loska dolina final
SVOBODA ZA LOŠKO DOLINO
 • ZA zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje odpadnih voda!
 • ZA ureditev dolgotrajne oskrbe starejših občanov in skrb za mlade družine!
 • ZA krepitev malega gospodarstva in nadaljnji razvoj večjih podjetij!
 • ZA novo športno dvorano v Starem trgu in nov športni center v Babnem polju!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Skrb za naravno okolje
  Varna oskrba z vodo, skrb za odvodnjavanje odpadnih voda in čiščenje vodotokov bodo naša prioriteta. Občina bo stopila na pot trajnostne preobrazbe tudi na ostalih področjih: pri prehranski preskrbi, preskrbi z energenti in načrtovanju mobilnosti.
 • Sodobna, vključujoča občinska uprava
  S pomočjo sodobne tehnologije bomo razvili učinkovit, pregleden javni servis, ki bo občane podpiral pri njihovih projektih in željah. Povezal nas bo pri doseganju skupnih razvojnih ciljev.
 • Večja lokalna samooskrba
  Z zagotovitvijo kakovostnih dobrin kmetijstvu in gozdarstvu, krepitvijo raznolikih dejavnosti v Loški dolini in skrbi za razvoj socialnega kapitala, želimo dvigniti samooskrbnost naše občine!
> Preberi več

Kandidat za župana

mag. Miro Mlakar
Miro_Mlakar_GS_corr_002_1920x1920_2

Sem magister interdisciplinarnega študija managementa in sociologije. Več let sem v Kovinoplastiki Lož opravljal različna dela in naloge ter pridobil izkušnje na področjih strateškega planiranja, organizacije dela, nadzora kakovosti in poslovne odličnosti ter razvoja sistemov projektnega vodenja.

Zadnjih dvajset let se ukvarjam s strateškim poslovnim svetovanjem v raznolikih uspešnih podjetjih po Sloveniji. Sodeloval sem pri več vladnih projektih, npr. razvoj Benchmarkinga za potrebe slovenskih podjetij, uvajanje sodobnih metod in tehnik vitke organizacije dela.

Več let sem tudi zelo aktiven v okviru Smučarskega kluba Loška dolina.

V Občini Loška dolina želim ustvarili kakovostno bivalno okolje, v katerem se bo vsak občan počutil doma in bo hkrati vključen v življenje občine. Občina se mora razvijati z uspešnim visokotehnološkim gospodarstvom, turizmom, s številnimi športnimi in kulturnimi prireditvami, z urejenimi cestami, kolesarskimi stezami, pešpotmi in čistimi, urejenimi vodotoki. Loška dolina bo, če bom izvoljen, občina s posluhom za vse občane in polna priložnosti za mlade družine.

Kandidati za občinske svetnike

1.
mag. Miro Mlakar
2.
Andreja Sterle Podobnik
3.
Tomaž Petrinčič
4.
Živa Melijo  
5.
Boštjan Funda
6.
Ljubica Bavec
7.
Branko Vampelj 

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: