Občina Logatec
logatec final
SVOBODA ZA LOGATEC
 • ZA prometno razbremenitev mestnega jedra!
  ZA ureditev protipoplavne infrastrukture!
 • ZA gradnjo novega vrtca in športnih površin!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Revitalizacija mestnega jedra in gospodarski razvoj
  S preureditvijo mestnega jedra in širitvijo obeh poslovno-industrijskih con bomo zagotovili dodatna delovna mesta in Logatec iz spalnega naselja spremenili v kulturno in gospodarsko središče regije.
 • Trajnostna mobilnost in obnovljivi viri energije
  Mestno jedro bomo razbremenili avtomobilskega prometa. S parkirišči in kolesarskimi potmi med avtobusnimi in železniškimi postajališči bomo občanke in občane spodbudili k uporabi javnega prometa. Javne objekte bomo opremili s sončnimi paneli, ki bodo povečali energetsko samooskrbnost občine.
 • Vključevanje občank in občanov v oblikovanje politik
  Skupaj z občankami in občani bomo oblikovali razvojno strategijo Občine Logatec za naslednjih deset let, ki bo temeljila na strokovnosti, sodelovanju in preudarni rabi javnih sredstev.
> Preberi več

Kandidati za občinske svetnike

1.
Primož Godina
2.
Angela Menart
3.
Janez Istenič
4.
Vida Ribič
5.
Gregor Erjavec
6.
Monika Rudolf
7.
Igor Rupnik
8.
Ivana Podjed
9.
Bojan Trojar
10.
Boris Čičmirko
11.
Tereza Novak
1.
Ivan Pergovnik
2.
Gordana Pirc
3.
Jaka Jaklič
4.
Vidica Bandur Jazbec
1.
Barbara Požarnik Vavken
2.
Marko Kavčič

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: