Občina Log-Dragomer
log dragomer final
SVOBODA ZA LOG-DRAGOMER
 • ZA gradnjo dnevno varstvenega centra za starejše občane oziroma Doma starejših občanov
 • ZA energetsko samooskrbo občanov in trajnostni razvoj
 • ZA starejšim prijazno občino

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Športni in kulturni razvoj občine
  Prizadevali se bomo za dograditev knjižnice v Osnovni šoli Log-Dragomer in prenos fonda knjig iz CK Vrhnika. V nadaljevanju bomo podpirali projekt  telovadnico nadgraditi v večnamensko dvorano za športne in kulturne prireditve. Še naprej bomo spodbujali družbeno življenje s kulturnimi, športnimi, vzgojno izobraževalnimi, humanitarnimi projekti
 • Ureditev centra naselja Dragomer
  Prizadevali se bomo, da Občina dokončno reši vprašanje izgradnje centra Dragomera na mestu pogorišča trgovine.
 • Infrastruktura
  Vzpodbujali bomo izgradnjo avtocestnega priključka Dragomer, varnih šolskih poti, ureditev ulične razsvetljave, izboljšanje poplavne varnosti, dokončanje kanalizacije, ureditev pokopališča.

Občinski svetniki

Volilna enota 1
Bojana Vogrinec
Volilna enota 2
Branimira Brecelj
Volilna enota 3
Volilna enota 4
Volilna enota 5
Volilna enota 6
Volilna enota 7
Volilna enota 8
Volilna enota 9

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: