Občina Ljubljana
ljubljana final
SVOBODA ZA LJUBLJANO
 • ZA nove zelene površine, ki bodo blažile vse hujše vročine!
 • ZA regijsko in negovalno bolnišnico in dokončanje vseh zastalih projektov!
 • ZA novo prometno strategijo!
 • ZA zagotovitev zadostnih stanovanj po dostopnih cenah!
 • ZA varovanje pitne vode in okolja v Ljubljani!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše mestne občine:

 • Trajnostno, samooskrbno in energetsko učinkovito mesto
  Zmanjšali bomo odvisnost mesta od vse dražjega plina. V sodelovanju z državo (subvencijske sheme) bomo pospešili solarizacijo in postavitev toplotnih črpalk. Aktivno bomo začeli delati na novi prometni strategiji za zmanjšanje prometnih zastojev in zagotovili ustrezna parkirišča za stanovalce Ljubljane. S pospešenimi ozelenitvami bomo ustavili segrevanje mesta in nudili rekreacijske površine.
 • Kulturno in umetniško mesto
  Pospešili bomo obnovo oziroma izgradnjo osrednjih institucij, v prvi vrsti Drame in NUK 2, ker si Ljubljana to zasluži. Tudi država je že izkazala interes za te projekte.
 • Mesto po meri ljudi - participativno sodelovanje
  Občanke in občani naj sami odločijo, katerim projektom bodo vsako leto namenili 8 milijonov evrov proračunskega denarja. Investitorji naj stanovanja gradijo tudi z mislijo na kakovost bivanja, ne le ekonomski interes. Od tega ne bomo odstopali.

Mestni svetniki

Volilna enota 1
Samo Logar
Vesna Ugrinovski
Kostja Židan
Dunja Labović Begović
Marko Maver
Ksenija Pišljar
Ludvik Bagari
Katja Damij
Volilna enota 2
Volilna enota 3
Volilna enota 4
Volilna enota 5
Volilna enota 6
Volilna enota 7
Volilna enota 8
Volilna enota 9

Lokalne predstavnice in predstavniki

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Povezane objave

S terena
06.10.2023
Uresničujemo zavezo, da učinkovito povezujemo lokalne izzive z rešitvami, ki jih podpre vlada. Z jasnimi rešitvami in konkretnimi predlogi delujemo razvojno ZA Ljubljano.
S terena
06.10.2023
Uresničujemo zavezo, da učinkovito povezujemo lokalne izzive z rešitvami, ki jih podpre vlada. Z jasnimi rešitvami in konkretnimi predlogi delujemo razvojno ZA Ljubljano.
S terena
18.05.2023
Včeraj, 17. maja, so se v popoldanskih urah na ustanovnem zboru sestali člani Gibanja Svoboda iz Mestne občine Ljubljana. Predsednik Lokalnega odbora Gibanja Svoboda Ljubljana je postal ...
S terena
18.05.2023
Včeraj, 17. maja, so se v popoldanskih urah na ustanovnem zboru sestali člani Gibanja Svoboda iz Mestne občine Ljubljana. Predsednik Lokalnega odbora Gibanja Svoboda Ljubljana je postal ...
28.02.2023
Učinkovito, kakovostno in dostopno javno zdravstvo ter vzpostavitev plačnega sistema, ki bo pravično nagrajeval dobro opravljeno delo – to sta zgolj dve zavezi, ki smo ju v Gibanju Svoboda dali ...
28.02.2023
Učinkovito, kakovostno in dostopno javno zdravstvo ter vzpostavitev plačnega sistema, ki bo pravično nagrajeval dobro opravljeno delo – to sta zgolj dve zavezi, ki smo ju v Gibanju Svoboda dali ...
S terena
09.11.2022
Danes je Gibanje Svoboda predstavilo svojo listo svetniških kandidatk in kandidatov v Mestni občini Ljubljana.
S terena
09.11.2022
Danes je Gibanje Svoboda predstavilo svojo listo svetniških kandidatk in kandidatov v Mestni občini Ljubljana.
S terena
06.10.2023
Uresničujemo zavezo, da učinkovito povezujemo lokalne izzive z rešitvami, ki jih podpre vlada. Z jasnimi rešitvami in konkretnimi predlogi delujemo razvojno ZA Ljubljano.
S terena
06.10.2023
Uresničujemo zavezo, da učinkovito povezujemo lokalne izzive z rešitvami, ki jih podpre vlada. Z jasnimi rešitvami in konkretnimi predlogi delujemo razvojno ZA Ljubljano.
S terena
18.05.2023
Včeraj, 17. maja, so se v popoldanskih urah na ustanovnem zboru sestali člani Gibanja Svoboda iz Mestne občine Ljubljana. Predsednik Lokalnega odbora Gibanja Svoboda Ljubljana je postal ...
S terena
18.05.2023
Včeraj, 17. maja, so se v popoldanskih urah na ustanovnem zboru sestali člani Gibanja Svoboda iz Mestne občine Ljubljana. Predsednik Lokalnega odbora Gibanja Svoboda Ljubljana je postal ...
28.02.2023
Učinkovito, kakovostno in dostopno javno zdravstvo ter vzpostavitev plačnega sistema, ki bo pravično nagrajeval dobro opravljeno delo – to sta zgolj dve zavezi, ki smo ju v Gibanju Svoboda dali ...
28.02.2023
Učinkovito, kakovostno in dostopno javno zdravstvo ter vzpostavitev plačnega sistema, ki bo pravično nagrajeval dobro opravljeno delo – to sta zgolj dve zavezi, ki smo ju v Gibanju Svoboda dali ...
S terena
09.11.2022
Danes je Gibanje Svoboda predstavilo svojo listo svetniških kandidatk in kandidatov v Mestni občini Ljubljana.
S terena
09.11.2022
Danes je Gibanje Svoboda predstavilo svojo listo svetniških kandidatk in kandidatov v Mestni občini Ljubljana.

Iščite po celotni spletni strani: