Občina Litija
litija final
SVOBODA ZA LITIJO
 • ZA urejen in zdrav življenjski prostor!
 • ZA trajnostni razvoj!
 • ZA dialog!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Živahne in urejene javne površine
  Zagotovili bomo dodatne uporabne zelene površine za mlade in stare, revitalizirali mestno jedro Litije in središča okoliških krajev ter se zavzemali za ureditev sprehajalne poti ob Savi.
 • Pestra turistična ponudba ter športne in kulturne dejavnosti
  Razširili bomo možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa ter nudili večjo podporo športnim in kulturnim dejavnostim (tako s povečanjem sredstev za delovanje društev kot z vlaganjem v infrastrukturo). Spodbujali bomo razvoj turizma in se trudili, da je reka Sava v smislu rekreacije in turizma bolje prepoznana; potencial, ki ga že leta ponuja najdaljša slovenska reka, je namreč popolnoma neizkoriščen.
 • Trajnostno ravnanje z viri, samooskrba ter razvito gospodarstvo
  Zavzemali se bomo za trajnostno izkoriščanje voda s poudarkom na ohranjanju naravnih habitatov ter populacij živalskih in rastlinskih vrst. Zamenjali bomo energetsko potratno javno razsvetljavo in začeli z energetsko sanacijo objektov. Poiskali bomo rešitev za postavitev stalne pokrite tržnice, kjer bodo lahko lokalni pridelovalci stalno ponujali svoje domače izdelke. Z ureditvijo ustreznih prostorov bomo privabili več naložb v visokotehnološke in trajnostne projekte.

Občinski svetniki

Volilna enota 1
Renata Razboršek
Iztok Izlakar
Saša Pucelj
Matej Kračan
Petra Cilenšek
Volilna enota 2
Miloš Kimovec
Vida Lukač
Volilna enota 3
Tomaž Lihtenvalner
Volilna enota 4
Volilna enota 5
Volilna enota 6
Volilna enota 7
Volilna enota 8
Volilna enota 9

Lokalne predstavnice in predstavniki

Iztok Izlakar

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Povezane objave

Iščite po celotni spletni strani: