Občina Kuzma
SVOBODA ZA KUZMO
 • ZA pospešeno gradnjo stanovanj za mlade!
 • ZA ohranjanje čistega naravnega okolja brez nesnage!
 • ZA obnovo poškodovane in dotrajanje infrastrukture!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Spodbudno okolje za mlade
  Podeljevali bomo enkratne finančne nagrade za uspešen zaključek izobraževanja, uvedli dodatke ob rojstvu otroka in razpisovali občinske štipendije za deficitarne poklice.
 • Trajnostno kmetijstva in turizem
  Med lokalnimi kmetovalci bomo spodbujali samooskrbo z lokalnimi pridelki in izdelki, organizirali sobotne tržnice v centru Kuzme in z lokalno ponudbo gradili na turistični prepoznavnosti občine.
 • Razvoj malega podjetništva
  Malim in zagonskim podjetjem bomo nudili vso potrebno podporo za razcvet njihove dejavnosti in na ta način zagotovili ustvarjanje novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo.

Občinski svetniki

Volilna enota 1
Volilna enota 2
Volilna enota 3
Volilna enota 4
Volilna enota 5
Volilna enota 6
Volilna enota 7
Volilna enota 8
Volilna enota 9

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: