Občina Kostel
kostel final
SVOBODA ZA KOSTEL
 • ZA takojšnjo sanacijo v ujmi nastale škode!
 • ZA človeka dostojno zdravstveno oskrbo!
 • ZA kakovostna delovna mesta v domačem okolju!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Boljša komunikacija in sodelovanje z občani
  Prisluhnili bomo vaškim skupnostim in društvom. Uvedli bomo redna srečanja z županom in občinsko upravo. Obudili bomo družabne skupine za  medgeneracijsko povezovanje. Vzpostavili bomo različne oblike obveščanja občanov (SMS, radio, pisna obvestila ipd).
 • Rekonstrukcija cestne infrastrukture
  Takojšnja obnova državne ceste Ljubljana–Petrina in obkolpske državne ceste Dol–Petrina-Mirtoviči je nujna, saj je bistvenega pomena za gospodarski, kulturni in turistični razvoj občine ter za varen dostop do večjih urbanih centrov. Pri državnih institucijah bomo s to pobudo vztrajali do realizacije.
 • Kostel – zelena občina
  Podprli bomo mlade kmete, si prizadevali, da bodo zdaj zaraščene kmetijske površine spet namenjene eko kmetijstvu. Spodbujali bomo izbiro lokalno pridelane hrane. Bolje bomo izkoristili obnovljive energetske vire.

Občinski svetniki

Marko Preložnik

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: