Občina Komenda
SVOBODA ZA KOMENDO
 • ZA nov vrtec in varne šolske poti!
 • ZA medgeneracijski center in  izboljšanje kakovost življenja vsem generacijam!
 • ZA trajno in trajnostno rešitev zbiralnice odpadkov v Suhadolah!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Kakovostno življenje za vse generacije
 • Mladim družinam bomo zagotovili dovolj prostora v vrtcih, varne šolske poti, športno in kulturno infrastrukturo za aktivno življenje, starejšim pa kakovostno oskrbo, da bodo lahko čim dlje živeli v domačem okolju. Različne generacije bomo z medgeneracijskim centrom spodbudili, da se med seboj povežejo, si pomagajo in tako okrepijo živo tkivo skupnosti.
 • Učinkovito črpanje evropskih sredstev
  Evropska unija ponuja sredstva na vsaj treh področjih, ključnih za našo občino: modernizacija kmetijstva, razvoj malega podjetništva in rešitve vprašanj mladih. Zagotovili bomo ustrezen kader in znanja za to, da bosta tako črpanje kot poraba sredstev kar največja in najbolj skladna z razvojnim načrtom občine.
 • Čisto okolje
  Odlagališče odpadkov Suhadole je boleča točka občine. Prednostno bomo pristopili k iskanju okoljsko in finančno vzdržne rešitve in delovali v konstruktivnem dialogu z lastniki zemljišč, prebivalci, Ministrstvom za okolje in Inšpektoratom za okolje in prostor.

Občinski svetniki

Volilna enota 1
Marijan Arh
Volilna enota 2
Volilna enota 3
Volilna enota 4
Volilna enota 5
Volilna enota 6
Volilna enota 7
Volilna enota 8
Volilna enota 9

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: