Občina Komenda
SVOBODA ZA KOMENDO
 • ZA nov vrtec in varne šolske poti!
 • ZA medgeneracijski center in  izboljšanje kakovost življenja vsem generacijam!
 • ZA trajno in trajnostno rešitev zbiralnice odpadkov v Suhadolah!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Kakovostno življenje za vse generacije
 • Mladim družinam bomo zagotovili dovolj prostora v vrtcih, varne šolske poti, športno in kulturno infrastrukturo za aktivno življenje, starejšim pa kakovostno oskrbo, da bodo lahko čim dlje živeli v domačem okolju. Različne generacije bomo z medgeneracijskim centrom spodbudili, da se med seboj povežejo, si pomagajo in tako okrepijo živo tkivo skupnosti.
 • Učinkovito črpanje evropskih sredstev
  Evropska unija ponuja sredstva na vsaj treh področjih, ključnih za našo občino: modernizacija kmetijstva, razvoj malega podjetništva in rešitve vprašanj mladih. Zagotovili bomo ustrezen kader in znanja za to, da bosta tako črpanje kot poraba sredstev kar največja in najbolj skladna z razvojnim načrtom občine.
 • Čisto okolje
  Odlagališče odpadkov Suhadole je boleča točka občine. Prednostno bomo pristopili k iskanju okoljsko in finančno vzdržne rešitve in delovali v konstruktivnem dialogu z lastniki zemljišč, prebivalci, Ministrstvom za okolje in Inšpektoratom za okolje in prostor.
> Preberi več

Kandidati za občinske svetnike

1.
Marijan Arh
2.
Tina Serko
3.
Marko Štupar
4.
Ana Marija Bavdek
5.
Primož Rakef
6.
Špela Rakef
1.
Anton Kuhar
2.
Arwa Veinhandl Obaid
3.
Luka Aleksander Saje
4.
Saša Šprajc
5.
Matej Križnar

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: