Občina Kobarid
Svoboda za Kobarid
 • ZA izdajo gradbenih dovoljenj za montažne objekte, izgrajene po potresu!
 • ZA izgradnjo nove cestne infrastrukture ter igrišča in pump tracka v Kobaridu
 • ZA premišljeno prostorsko politiko in nova stanovanja za mlade!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Dobra dostopnost storitev
  Prenovili bomo cestne in dogradili kolesarske povezave znotraj občine in z  drugimi kraji ter zagotovili nova parkirna mesta v mestu. Prizadevali si bomo  za izgradnjo manjšega trgovskega centra, ki bo namenjen domačinom in turistom. Občinske storitve bomo v kar največji meri digitalizirali.
 • Urejena stanovanja za vse občane
  Z ostalimi vključenimi deležniki bomo poskrbeli, da čim prej omogočimo legalizacijo montažnih objektov, zgrajenih po potresu leta 1976. S premišljenim prostorskim načrtom bomo predvideli stanovanjsko gradnjo za mlade ter lokacijo za postavitev novega doma in dnevnega centra za starejše.
 • Trajnostni razvoj
  V sodelovanju z državo in s pomočjo evropskih sredstev bomo vzpostavili pogoje za energetsko samooskrbo občanov prek sončnih elektrarn in z uporabo biomase. Z evropskimi sredstvi želimo zagotoviti izgradnjo dodatnih čistilnih naprav, urediti vodovodno, kanalizacijsko in optično omrežje. Zmanjšati je potrebno negativen vpliv masovnega turizma na okolje z izboljšanjem turističnega potenciala in ponudbe.

Občinski svetniki

Volilna enota 1
Erika Tuta
Volilna enota 2
Volilna enota 3
Volilna enota 4
Volilna enota 5
Volilna enota 6
Volilna enota 7
Volilna enota 8
Volilna enota 9

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: