Občina Kidričevo
Svoboda za Kidričevo
 • ZA participativni proračun in transparentno delovanje!
 • ZA poslovne cone z novimi delovnimi mesti in dodano vrednostjo!
 • ZA trajnostno in samooskrbno občino!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Neposredno odločanje o prioritetah
  V vseh 13 krajevnih odborih bomo vzpostavili in dosledno izvajali participativni proračun. O porabi dela občinskih proračunskih sredstev za investicije v posameznih skupnostih bodo tako neposredno odločali krajanke in krajani.
 • Znanje in delo
 • Imamo več kot 100 hektarov potenciala za razvoj poslovnih con s poudarkom na zeleni transformaciji in trajnostni proizvodnji. Odpiranje takšnih delovnih mest spodbujajo državne in evropske podporne sheme. To bomo izkoristili in občini povečali dodano vrednost. Ob tem pa prioritetno poskrbeli tudi za medgeneracijske in izobraževalne programe.
 • Prihodnost za vse
  Kidričevo je pripravljeno na prihodnost. Z izkoristkom lesne biomase, sončnega in bioplinskega potenciala lahko dosežemo energetsko samooskrbnost. Sredstva za to so na voljo. Za večjo prehransko samooskrbo bomo poskrbeli s podporami kmetijam, ki se že zdaj zavezujejo k ekološki in integrirani pridelavi.

Občinski svetniki

Volilna enota 1
Mijo Sauer
Volilna enota 2
Tadej Strmšek
Volilna enota 3
Volilna enota 4
Volilna enota 5
Volilna enota 6
Volilna enota 7
Volilna enota 8
Volilna enota 9

Lokalne predstavnice in predstavniki

Mijo Sauer

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: