Občina Kanal ob Soči
kanal ob soci final
Svoboda za Kanal ob Soči
 • ZA čisto pitno vodo!
 • ZA občino, prijazno do vseh generacij!
 • ZA revitalizacijo degradiranih industrijskih območij!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Oživitev starih hiš
  Veliko starejših stavb propada, obenem pa primanjkuje stanovanj za mlade. Sanirali bomo propadajoče in zapuščene hiše, jih po ugodni najemnini namenili mladim. Tako bomo omogočili, da si svoj lasten dom ustvarijo v domači občini.
 • Obrtna cona in odgovorno prostorsko načrtovanje
  Zavzemamo se za preudarno rabo najboljših kmetijskih zemljišč, modro načrtovanje področij, namenjenih turističnim dejavnostim, in zagotovitev ustreznih območij za razvoj obrti in podjetništva.
 • Posodobljena infrastruktura in skrb za kulturno dediščino
  Posodobiti moramo vodovodno omrežje, izboljšati pomanjkljivo javno razsvetljavo, zgraditi pločnike, poskrbeti za smetnjake v naseljih in ob poteh, redno urejati javne zelene površine. Oživiti moramo Kanal in revitalizirati kulturno dediščino.

Občinski svetniki

Bor Zorzut
Barbara Fajdiga Perše

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: