Občina Juršinci
Svoboda za Juršince
 • ZA varno in otrokom prijazno okolje!
 • ZA sodobno, enakomerno dostopno infrastrukturo!
 • ZA živahno, zeleno in napredno občino!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Urejena javna razsvetljava
  Na poti med Gabrnikom in Juršinci ter med Gabrnikom in Gradiščakom bomo ustrezno uredili javno razsvetljavo. Po tej poti hodijo tudi otroci od avtobusne postaje in šole, zato je ta projekt še toliko bolj upravičen.
 • Priklop na čistilno napravo
 • Vsem gospodinjstvom v naši občini moramo enakopravno omogočiti priklop na čistilno napravo. Zato bomo izvedli vsa potrebna dela, da se bodo na čistilno napravo lahko priključili tudi izven centra Gabrnika in Juršincev.
 • Varnost pešcev
  Dogradili ali na novo zgradili bomo pločnike (npr. med Gabrnikom in Grlinci). Na vseh avtobusnih postajah bomo uredili prehode za pešce. Uredili bomo kolesarsko stezo, ki je zgolj polovično izvedena iz smeri Jurišnikov proti Gabrniku.

Občinski svetniki

Volilna enota 1
Volilna enota 2
Volilna enota 3
Volilna enota 4
Volilna enota 5
Volilna enota 6
Volilna enota 7
Volilna enota 8
Volilna enota 9

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: