Občina Ilirska Bistrica
SVOBODA ZA ILIRSKO BISTRICO
 • ZA ponovno vzpostavitev medgeneracijskega sodelovanja!
 • ZA gospodarske cone prihodnosti v Plami in Jelšanah!
 • ZA energetsko samozadostnost s sončnimi elektrarnami!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Varno in kakovostno življenje za vse občane
  V sodelovanju s Policijo in obmejnimi občinami bomo vzpostavili delovno skupino za pravočasno zaznavanje in izmenjavo informacij o nezakonitih prehodih meje. Povečali bomo nadzor na cestah v času turistične sezone. Gradili bomo kolesarske poti in nadgradili razsvetljavo na vseh delih občine.
 • Več delovnih mest in štipendiranje talentov
  Pripravili bomo poslovna okolja za perspektivne panoge, ki imajo minimalen vpliv na okolje. Investirali bomo v podjetniški inkubator za premagovanje začetnih težav pri ustanavljanju podjetij. V srednješolskem izobraževanju bomo razširili program računalniškega tehnika in ga povezali z dejavnostmi inkubatorja. Mladim bomo omogočili dostop do novih znanj in štipendij.
 • Skrb za starejše občane in invalide
  Posebno pozornost bomo namenili dostopnosti športnih in ostalih občinskih objektov za invalide. Posodobili bomo ponudbo doma starejših občanov in razpisali štipendije za poklice negovalcev, medicinskih sester, zdravnikov in ostalega zdravstvenega osebja, ki ga primanjkuje. Uvedli bomo tudi dnevno varstvo starejših.
> Preberi več

Kandidati za občinske svetnike

1.
Boštjan Kerma
2.
Urška Blazinšek
3.
Alek Valenčič
4.
Kaja Novak
5.
Aleksander Prosen Kralj
6.
Nataša Dekleva Mahne
7.
Ivan Simčič
8.
Maja Ribič
9.
Blaž Frank
10.
Doris Dujmovič
11.
Joško Dekleva
12.
Erika Štembergar Sirnik
13.
Aleš Hohnjec
14.
Martina Tomažič
15.
Oliver Šabić
16.
Matevž Ribič

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: