Občina Ig
ig final
Svoboda za Ig
 • ZA enotno vizijo ohranjanja narave in okolja!
 • ZA trajnostno in ekološko kmetovanje mladih!
 • ZA boljšo prometno varnost in prijaznejši javni potniški promet!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Projekt »Od vil do vilic«
  Podprli bomo projekt, ki spodbuja trajnostno kmetijstvo, zeleno dobavno verigo in neposredno povezovanje manjših kmetijskih pridelovalcev s končnimi kupci. Projekt bo prispeval k večji samooskrbi občine in boljši dostopnosti kakovostne lokalne hrane.
 • Ustanovitev Javnega zavoda za turizem, kulturo in mlade
  Cilj zavoda bo razmah trajnostnega turizma. Zavod bo deloval bo po načelu destinacijskega managementa, vodil bo svoj TIC, upravljal Interpretacijski center in Koliščarsko vas, vodil razvoj in promocijo turizma ter koordiniral kulturne in ostale prireditve v občini.
 • Ureditev športnega igrišča v okviru OŠ Ig
  OŠ Ig za izvajanje pouka športne vzgoje, aktivno rekreacijo učencev in športno vadbo oziroma treninge posameznih selekcij nujno potrebuje zunanje športno igrišče z atletsko stezo. Objekt bo omogočil tudi kakovostno preživljanje prostega časa ostalim občankam, občanom.

Občinski svetniki

Volilna enota 1
Zuhra Jovanovič
Aleš Tolar
Volilna enota 2
Volilna enota 3
Volilna enota 4
Volilna enota 5
Volilna enota 6
Volilna enota 7
Volilna enota 8
Volilna enota 9

Lokalne predstavnice in predstavniki

Zuhra Jovanovič

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: