Občina Črnomelj
crnomelj final
SVOBODA ZA ČRNOMELJ
 • ZA Črnomelj, gospodarsko razvito, vključujočo in zeleno občino!
 • ZA oživitev mestnih središč naše občine!
 • ZA lokalno samooskrbo!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Gospodarsko in upravno sodelovanje treh belokranjskih občin
  Prizadevali si bomo za povezovanje občinskih uprav na belokranjskih projektih. Preučili bomo možnosti združenega upravljanja industrijskih con, kar bi prispevalo k večji gospodarnosti in boljšim možnostim za vse tri občine.
 • Enakomeren razvoj podeželja
  Ne glede na to, ali naše občanke, občani živijo v Črnomlju ali Tribučah, vsi morajo imeti enake možnosti za kakovostno življenje. Izboljšali bomo lokalni potniški promet in spodbujali aktivnosti, ki bodo prebivalce naše občine povezovale.
 • Prenova komunalne infrastrukture
  Zlasti z evropskimi sredstvi bomo uredili komunalno infrastrukturo, saj ta ključno vpliva na kakovost življenja in razvoj turizma. Še posebej bomo poskrbeli za preudarno in kakovostno upravljanje z vodnimi viri.

Občinski svetniki

Volilna enota 1
Vesna Fabjan
Ivo Ivičić
Volilna enota 2
Anja Luznar
Volilna enota 3
Mojca Čemas Stjepanovič
Renata Butala
Volilna enota 4
Volilna enota 5
Volilna enota 6
Volilna enota 7
Volilna enota 8
Volilna enota 9

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Povezane objave

S terena
27.03.2023
24. marca 2023, je v Črnomlju potekal ustanovni zbor članov lokalnega odbora Gibanje Svoboda Bela krajina, ki združuje člane stranke iz občin Črnomelj, Semič in Metlika.
S terena
27.03.2023
24. marca 2023, je v Črnomlju potekal ustanovni zbor članov lokalnega odbora Gibanje Svoboda Bela krajina, ki združuje člane stranke iz občin Črnomelj, Semič in Metlika.
S terena
27.03.2023
24. marca 2023, je v Črnomlju potekal ustanovni zbor članov lokalnega odbora Gibanje Svoboda Bela krajina, ki združuje člane stranke iz občin Črnomelj, Semič in Metlika.
S terena
27.03.2023
24. marca 2023, je v Črnomlju potekal ustanovni zbor članov lokalnega odbora Gibanje Svoboda Bela krajina, ki združuje člane stranke iz občin Črnomelj, Semič in Metlika.

Iščite po celotni spletni strani: