Občina Cerklje
cerklje final
SVOBODA ZA CERKLJE
 • ZA občino, prijazno domačinom in turistom!
 • ZA nov občinski prostorski načrt!
 • ZA varovanje in trajnostno rabo naravnih virov!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Turistični potencial Krvavca
  Redno bomo vzdrževali cestne povezave s Krvavcem, iskali možnosti za nova parkirna mesta in načine, kako urediti promet, da bo čim manj obremenil naše občanke in občane. Naš cilj bo tudi spodbujanje turizma na Krvavcu skozi celo leto.
 • Podpora lokalnemu kmetijstvu
  Našim kmetom bomo pomagali pri pridobivanju certifikatov za ekološko pridelana živila in pri prijavah na razpise. Spodbujali bomo prodajo njihovih izdelkov neposredno občankam, občanom. Štipendirali bomo dijake in študente, ki se bodo odločili za smeri, povezane s kmetijstvom.
 • Kakovosten javni potniški promet
  Prenovili bomo javni potniški promet, s čimer bomo zmanjšali negativen vpliv individualne rabe avtomobila na okolje, znižali potovalne stroške naših občanov, olajšali mobilnost najmlajših in starejših ter prispevali k večjemu turističnemu obisku.

Občinski svetniki

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: