Občina Brda
brda final
SVOBODA ZA BRDA
 • ZA čisto okolje in uspešen boj s sušo!
 • ZA strateški razvoj trajnostnega in butičnega turizma!
 • ZA Brda prijaznih, povezanih ljudi!

 S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Strateški razvoj butičnega turizma
  Skupaj z občani bomo pripravili razvojno strategijo za naslednje desetletje. Ta bo izhajala iz lokalnih potreb in bo temeljila na trajnostnem turizmu z visoko dodano vrednostjo, po katerem je občina že zdaj prepoznavna v Sloveniji in svetu.
 • Zeleni preboj in priprava na podnebne spremembe
  Skrb za okolje je ključna za življenje naše občine – tako za domačine in njihovo preživetje kot za zeleni turizem. Zato bomo v sodelovanju z državo poskrbeli za prehod na obnovljive vire energije in čim večjo energetsko samooskrbnost. Zgradili bomo mikro čistilne naprave za odpadno vodo in zalogovnike za varno oskrbo s pitno vodo ob sušnih obdobjih.
 • Povezovanje in sodelovanje kot temelj zdravih skupnosti
  Občinske storitve bomo digitalizirali jih naredili bolj učinkovite. Tako bomo zagotovili dovolj časa in energije za to, da bodo v občini slišani vsi glasovi. Participativni proračun, redni sestanki vaških skupnosti in dnevi odprtih vrat pri županu bodo zagotovilo, da bodo Brda občina po meri občanov.
 • Nadaljevali in predlagali bomo nove infrastrukturne projekte v sodelovanju z vlado in ministrstvom za infrastrukturo.
  Izkoristili bomo neposreden dostop do vlade RS, saj verjamemo, da lahko izvedbo vseh infrastrukturnih projekte premaknemo na višji nivo in pospešimo njihovo realizacijo.

Občinski svetniki

Volilna enota 1
Jurij Špacal
Tanja Baša Jasnič
Volilna enota 2
David Saksida
Volilna enota 3
Volilna enota 4
Volilna enota 5
Volilna enota 6
Volilna enota 7
Volilna enota 8
Volilna enota 9

Lokalne predstavnice in predstavniki

David Saksida

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: