Občina Bohinj
Bohinj_final
SVOBODA ZA BOHINJ
 • ZA Bohinj, ki bo zgled prijaznosti do okolja in ljudi!
 • ZA izboljšanje prometne infrastrukture in povezav!
 • ZA dialog in sodelovanje med vsemi občani!

 S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Zeleni prehod in samooskrba
  Zaradi naše lege in ključnih dejavnosti, ki temeljijo na naravnih lepotah, bosta spoštovanje in ohranjanje narave v središču naše pozornosti pri načrtovanju prometnih povezav, prenovi energetske oskrbe, razvoju turistične ponudbe in odpiranju novih delovnih mest.
 • Prijazne in učinkovite storitve
  Občanom bomo zagotovili pregledne občinske storitve in podporo pri ključnih vprašanjih – gradbenih in prostorskih problematikah, komunalni oskrbi in reševanju težav z mobilnostjo. Pri tem bomo stremeli k preseganju delitev in  spodbujali k sodelovanju za skupno dobro.
 • Promocija in razvoj dejavnosti z visoko dodano vrednostjo
  Zagotovili bomo pogoje za povezovanje turističnih ponudnikov, kmetij in kulturnih ustvarjalcev. Le s povezovanjem bomo namreč lahko predstavljali in ponujali lokalne izdelke z visoko dodano vrednostjo.
> Preberi več

Kandidati za občinske svetnike

1.
Olga Pikon Gorišek
2.
Anton Urh
3.
Katarrina Đurđević
4.
Anton Vavroš
5.
Martina Urbanc
6.
Iztok Soklič
7.
Nada Trošt 
8.
Martin Gorišek
9.
Maruša Hadžić Medja
10.
Jožef Trošt

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: