Občina Beltinci
beltinci final
SVOBODA ZA BELTINCE
 • ZA širitev tržnice v Beltincih in oskrbe z lokalno pridelano hrano!
 • ZA povezovanje z gospodarstvom in nova delovna mesta!
 • ZA soodločanje občanov o porabi občinskih sredstev!

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine:

 • Zagotavljanje prometne varnosti
  Z ureditvijo pločnikov in kolesarskih stez, gradnjo nadhodov nad prometno magistralo in umiritvijo prometa v naselju bomo izboljšali varnost pešcev in kolesarjev – še posebej šolarjev!
 • Energetska samooskrba
  Na javne objekte bomo nameščali sončne elektrarne, občanom pomagali z vgradnjo toplotnih črpalk in namestitvijo sončnih elektrarn ter za ogrevanje intenzivneje izkoriščali geotermalno energijo!
 • Ohranjanje kulturne dediščine in razvoj turizma
  Uredili bomo Otok ljubezni in ga dopolnili z adrenalinskimi doživetji, igrali in rekreativnimi površinami, na Muri postavili nov mlin, postavili ustrezno infrastrukturo za glamping in uredili kolesarsko pot ob Muri.

Občinski svetniki

Roman Činč
Željko Ritlop
Aleš Poredoš

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: