NOVICA

Ustanovljen Lokalni odbor Gibanje Svoboda Tišina
22.04.2023
Tisina

Pred nekaj dnevi je bil v občini Tišina ustanovljen Lokalni odbor Gibanja Svoboda.

Za predsednika je bil imenovan Simon Detellbach. V izvršni odbor sta bila v skladu s Pravilnikom o ustanavljanju, organiziranosti in delovanju lokalnih in regionalnih odborov stranke Gibanje Svoboda izvoljena Damir Domjan in Uroš Sajko, ki ga je izvršni odbor potrdil tudi za podpredsednika lokalnega odbora. Za sekretarja lokalnega odbora je bil imenovan Zoran Mandžuk.

Predsednik lokalnega odbora Gibanja Svoboda Simon Detellbach je v nagovoru člane stranke seznanil z dosedanjim delom in ugotovil, da je stranka na podlagi dobrega dela in požrtvovalnosti vseh sodelujočih v občini Tišina, na lanskih lokalnih volitvah dosegla zelo dober rezultat, saj je med vsemi političnimi strankami prejela največ glasov. V občinski svet so bili izvoljeni trije svetniki. Člani Gibanja Svoboda so vključeni tudi v delovanje vseh delovnih teles občinskega sveta. Lokalni odbor zato lahko konstruktivno deluje v dobro vseh občanov in občank, kot so obljubili pred lokalnimi volitvami.

Vsi prisotni so poudarili potrebo po sodelovanju z drugimi lokalnimi odbori stranke z območja Pomurja, saj se stranka na lokalnem in državnem nivoju srečuje s številnimi izzivi, ki jih naslavljata tako opozicija kot civilna družba.

Navzoči člani so se seznanili tudi s programom dela in finančnim načrtom lokalnega odbora za leto 2023. Vsi so se strinjali, da mora biti velika pozornost namenjena pridobivanju novih članov, predvsem mladih. Izvršni odbor stranke bo v kratkem pripravil seznam projektov in ciljev na lokalni ravni ter časovnico za njihovo izvedbo.

Prisotni so spregovorili tudi o aktualnih dogajanjih v občini in zbor članov zaključili s sproščenim druženjem.

Deli objavo:

Novice

Iščite po celotni spletni strani: