NOVICA

Ustanovljen Lokalni odbor Gibanja Svoboda Kočevsko
01.07.2023
Kocevje_final

Pred začetkom poletnih počitnic so se na ustanovnem zboru zbrali člani Lokalnega obdbora Gibanja Svoboda Kočevsko. Lokalni odbor pokriva občine Kočevje, Osilnica in Kostel. Predsednik lokalnega odbora je postal Marjan Lisac. Za člana Izvršnega odbora Lokalnega odbora Gibanja Svoboda Kočevsko so člani soglasno izvolili Petro Lunder in Branka Zlobka. V skladu s strankinimi akti je predsednik lokalnega odbora za sekretarja lokalnega odbora imenoval Marjana Jarca. Po funkciji so člani izvršnega odbora Gibanja Svoboda Kočevsko tudi županja Občine Osilnica Alenka Kovač in vodji svetniških skupin Gibanja Svoboda v občinah Kočevje ter Kostel Renata Turk in Marko Preložnik.

Predsednik lokalnega odbora Gibanja Svoboda Kočevsko Marjan Lisac je v kratkem nagovoru predstavil program delovanja lokalnega odbora in finančne okvirje, ki jih določa strankin pravilnik o financiranju delovanja lokalnih in regionalnih odborov stranke Gibanje Svoboda. Program dela, o katerem so spregovorili na zboru, predvideva organizacijo različnih dogodkov, kot so izobraževanja in okrogle mize, neformalna srečanja z občani in nekaj vsebinskih pobud, ki jih bo lokalni odbor še letos predstavil javnosti. Člane je nagovorila tudi vodja svetniške skupine Gibanja Svoboda v Občinskem svetu občine Kočevje Renata Turk, ki je predstavila najbolj aktualne tematike Občine Kočevje.

Deli objavo:

Novice

Iščite po celotni spletni strani: