NOVICA

Ob nastopu naše vlade je bila proračunska rezerva prazna
03.09.2022
Minister za finance Klemen Boštjančič v 24 ur zvečer

»Ko je ta vlada prevzela delo, ko sem prevzel funkcijo od svojega predhodnika, mi je bilo stanje predstavljeno kot idilično, da je proračun skoraj uravnotežen. Ko smo v naslednjih dneh in tednih s kolegi začeli pregledovati, kakšno je dejansko stanje, pa smo ugotovili, da je to daleč od resnice,« je razloge za nujnost rebalansa proračuna pojasnil minister za finance Klemen Boštjančič.

Prejšnja vlada in državni zbor sta namreč po sprejetju proračuna sprejela še za več kot 1 milijardo evrov dodatnih izdatkov, rezerve za nepredvidene namene pa je bilo v proračunu le za 330 milijonov evrov. »Celotna proračunska rezerva je bila 1. junija torej že izpraznjena,« je neodgovorno ravnanje prejšnje vlade z denarjem opisal aktualni minister. »Proračun je neuravnotežen, z drugimi ukrepi ga ne moremo uravnotežiti, zato smo v rebalans prisiljeni,« je dodal Boštjančič.

Največ denarja je zahteval PKP 10, potem so tukaj še digitalni boni in drugi projekti, ki jih je prejšnja vlada dodala naknadno, se pravi po sprejetem veljavnem proračunu. Kot je opozoril finančni minister, je bilo teh v prvih petih mesecih letošnjega leta več kot 800.

»Gre za tehnični, ne vsebinski rebalans,« je poudaril in še enkrat pojasnil, da ta v veliki meri izhaja iz ukrepov prejšnje vlade. Najbolj se bodo glede na sprejeti proračun povečala sredstva ministrstev za zdravje in za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: »Pretežno gre za sredstva, ki so bila že porabljena, gre za sredstva, ki jih morajo dobiti, da bodo sploh lahko pokrili izdatke, ki so jih že imeli.«

Kaj predvideva rebalans proračuna

  • Odhodki državnega proračuna bodo znašali približno 14,6 milijarde evrov (dobrih 600 milijonov evrov več kot v sprejetem proračunu).

  • Prihodki bodo na ravni 12,5 milijarde evrov (glede na potrjeni proračun za leto 2022 bodo višji za približno 1 milijardo evrov).

  • Proračunski primanjkljaj naj bi znašal nekaj več kot 2 milijardi evrov (kar je nekoliko manj kot v sprejetem proračunu za leto 2022, kjer je bilo načrtovanega za 2,4 milijarde evrov primanjkljaja).

Deli objavo:

Novice

Iščite po celotni spletni strani: