NOVICA

Ustanovljen Lokalni odbor Gibanja Svoboda Slovenske Gorice
06.06.2023
GS_SlovenskeGorice

Konec maja so se zbrali člani Gibanja Svoboda iz občin Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah ter ustanovili Lokalni odbor Gibanja Svoboda Slovenske gorice.

Prvi predsednik lokalnega odbora je postal Igor Barton, za sekretarko pa je bila imenovana Silvo Muršec. Za voljena člana izvršnega zbora sta bila soglasno izvoljena Iztok Fišer in Aleš Smerdelj, po funkciji pa je članica izvršnega obora tudi vodja svetniške skupine Gibanja Svoboda v občini Lenart Jožica Krajner.

Predsednik lokalnega odbora Igor Barton je ob predstavitvi osnutka programa poudaril, da bo stranka z zastavljenim programom dela sledila ciljem in obljubam, ki so si jih zapisali v programe pred volitvami. Izvoljeni predstavniki v občinskih svetih bodo s svojim delovanjem in predlogi poskušali realizirati tiste projekte, za katere bo mogoče dobiti podporo pri ostalih svetnikih, saj svetniki stranke v občinskih svetih nimajo zagotovljene večine. Svetniki bodo aktivno sodelovali v delovnih telesih občin. Osnovno vodilo pri delovanju stranke na lokalnem nivoju bo podpora dobrim predlogom, ne glede na to, kdo jih bo predlagal.

Predsednik je člane še seznanil, da bo izvršnemu odboru predlagal, da potrdi Jelico Kamenšak za podpredsednico Lokalnega odbora Gibanja Svoboda Slovenske gorice.

Deli objavo:

Novice

Iščite po celotni spletni strani: