NOVICA

Koncesija za rabo termalne vode v Pomurju Rimski Čardi
14.12.2023
GS_MoravskeToplice

Vlada je izdala odločbo, s katero se koncesija za rabo termalne vode iz vrtine Mt-2/61 za potrebe ogrevanja in kopališča podeli družbi Rimska Čarda d. o. o., Moravske Toplice. Gre za novo koncesijo za rabo termalne vode, objekti za rabo vode še niso zgrajeni.

Ministrstvo za naravne vire in prostor s tem uresničuje zavezo o izrabi zelenih virov energije, hkrati pa odločitev Pomurju prinaša številne možnosti za gospodarski napredek in razvoj, nove zaposlitve in trajnostni razvoj destinacijskega turizma.

Ministrstvo za naravne vire in prostor, ki je pristojno za vode, je izvedlo javni razpis za podelitev koncesije za rabo termalne vode iz vrtine iz Mt-2/61 za ogrevanje in potrebe kopališč. Za namen izvedbe javnega razpisa je bila imenovana tri članska strokovna komisija, ki je po končanem javnem razpisu izvedla odpiranje ponudb. Strokovna komisija je ugotovila, da je na javni razpis prispela ena prijava, ki je pravočasna in popolna ter da vsebuje vsa v razpisu zahtevana dokazila. Strokovna komisija je izdala mnenje, v katerem ugotavlja, da družbi Rimska Čarda, družba za upravljanje geotermalnih virov, d. o. o., Moravske Toplice, izpolnjuje vse predpisane pogoje za podelitev koncesije.

Koncesijo so podelili za 30 let.

Deli objavo:

Novice

Iščite po celotni spletni strani: