Minister za naravne vire in prostor
Uroš Brežan
Ljubljana, DZ.Novi minister za okolje in prostor Uros Brezan.

Uroš Brežan, rojen 12. aprila 1972, je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist. Po zaključku študija na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani se je najprej zaposlil v podjetju M Servis, d. o. o., vodenje poslovalnic in splošnega sektorja pa je nato zamenjal z vodenjem lokalnega podjetniškega centra in projektov na Posoškem razvojnem centru.

Na politično pot je v lokalnem okolju stopil z 31 leti, ko je postal podžupan Občine Tolmin, na lokalnih volitvah leta 2006 pa so mu volivci prvič zaupali župansko funkcijo, ki jo je ohranil vse do izvolitve na ministrski položaj v vladi dr. Roberta Goloba. V mandatu 2012–2017 je bil izvoljen v državni svet kot predstavnik lokalnih interesov. Od leta 2013 je bil podpredsednik Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija, kot član slovenske delegacije in skupine Zelenih v Evropskem odboru regij pa je bil imenovan za poročevalca Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva v EU. Kot župan je vrsto let aktivno sodeloval v programih Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije.

Vse od pridobitve naziva Občine Tolmin za alpsko mesto leta (2016) je bil aktiven v tem mednarodnem združenju, delujočem po načelih Alpske konvencije. Občina Tolmin je v alpski prostor med drugim vpeta s sodelovanjem z Mestno občino Beljak, s katero se je v času Brežanovega županovanja tudi formalno pobratila. Poleg tega je bila leta 2017 prejemnica certifikata mladim prijazna občina ter leta 2020 prejemnica nagrade občina zdravja, ki jo podeljuje NIJZ. Leta 2012 je Občina Tolmin prejela priznanje za energetsko najbolj učinkovito občino v kategoriji srednjih občin. Spominska cerkev v Javorci vse od leta 2017 nosi prestižni znak evropske dediščine, Občina Tolmin pa se je v okviru turistične destinacije Dolina Soče leta 2019 vključila tudi v Zeleno shemo slovenskega turizma in je od leta 2020 nosilka zlatega znaka Slovenia Green Destination.

Verjame, da si Slovenija zasluži politiko, ki ima pozitiven odnos do podeželja, manj razvitih področij ter skladnega regionalnega razvoja in je hkrati trdno zavezana temeljnim demokratičnim načelom ločitve izvršne, zakonodajne in sodne veje oblasti.

Iščite po celotni spletni strani: