ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Mateja Čalušić
Mateja-Calusic

Mateja Čalušić je diplomirana inženirka agronomije s pridobljeno diplomo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Svojo profesionalno kariero je gradila na področju razvoja podeželja in kmetijstva, kar ji je omogočilo tesne stike in komunikacijo z ljudmi. Specializirala se je s področja varstva kmetijskih rastlin. Kot kvalificirana svetovalka za fitofarmacevtska sredstva in varstvo rastlin je svoje znanje delila v različnih specializiranih kmetijskih prodajalnah.

Delovne izkušnje je pridobivala tudi v družinskem podjetju, ki se ukvarja z gradbenimi instalacijami in gostinstvom. Svoje znanje je okrepila z vodstvenimi, kadrovskimi in organizacijskimi kompetencami. V zadnjih letih je uspela povezati in v okviru lokalne dobavne verige združiti več mladih istrskih vinarjev. V svoji viziji izpostavlja potenciale Slovenije, ki bi lahko postala prepoznavnejša zelena destinacija, za kar pa je potrebno več vlagati v znanje in inovacije, vitalnost in konkurenčnost podeželja, spodbujati kratke dobavne verige in lokalno samooskrbo, predvsem pa poskrbeti za učinkovitejšo rabo naravnih virov in diverzifikacijo podeželskih skupnosti.

Ob nastopu poslanskega mandata je zasedla mesto podpredsednice Odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer je aktivno sodelovala na več področjih. Kot poslanka se  je zavzemala za vitalnost in konkurenčnost kmetijstva in prehranske industrije ter skrajšanje dobavnih verig in lokalno samooskrbo. Skrb za učinkovitejšo rabo naravnih virov, naše kulturne dediščine in hkratnega razvoja diverzifikacije podeželskih skupnosti so njena zaveza tako sebi kot vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije.

V Sloveniji imamo znanje in sposobnosti za ustvarjanje višje vrednosti, zato je zanjo pomemben tudi razvoj gospodarstva, predvsem tistega na podeželju.

Združevanje, povezovanje, medsebojno sodelovanje in optimizem so lastnosti, ki so jo spodbujale v življenju in pripomogle k odločitvi za opravljanje poslanske funkcije. Verjame, da bo s svojim znanjem in izkušnjami prispevala k družbenemu razvoju in k še večji blaginji za vse tudi na mestu ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Iščite po celotni spletni strani: