Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Irena Šinko
irena-inko_52114942599_o

Irena Šinko se je rodila 5. januarja 1964. Je univerzitetna diplomirana kmetijska inženirka in univerzitetna diplomirana pravnica. Po zaključku študija na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelku za zootehniko, se je zaposlila kot tehnologinja v tovarni močnih krmil v Lendavi, delo pa nadaljevala kot kmetijska inšpektorica v Murski Soboti in učiteljica strokovnega predmeta živinoreje na Srednji kmetijski šoli Rakičan.

Leta 1995 je prevzela vodenje Oddelka za kmetijstvo in gospodarstvo na Upravni enoti Murska Sobota, ob tem pa zaključila študij na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Leta 2010 je bila imenovana za direktorico Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, na čelu katerega je ostala dva mandata. Po končanem drugem mandatu se je zaposlila kot višja svetovalka na Oddelku za okolje in prostor Upravne enote Murska Sobota. Z opravljanjem različnih funkcij je pridobivala izkušnje s področja kmetijstva in gozdarstva, razvila visoko raven kompetenc na področju vodenja in upravljanja virov ter poglobljeno spoznala sistem delovanja državne uprave.

Iščite po celotni spletni strani: