Ministrica za digitalno preobrazbo
Dr. Emilija Stojmenova Duh
Ljubljana, DZ.Nova ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh.

Dr. Emilija Stojmenova Duh je rojena 25. decembra 1985 v Makedoniji. V Maribor se je preselila leta 2002, ko je prejela štipendijo agencije Ad Futura za šolanje v programu mednarodne mature, ki ga izvaja II. gimnazija Maribor. Dodiplomski in podiplomski študij je zaključila na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

Po diplomi je kot mlada raziskovalka iz gospodarstva delala v podjetju Iskratel. Po zaključku doktorskega študija se je zaposlila na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je izredna profesorica na Katedri za informacijsko-komunikacijske tehnologije, tam je vodila tudi digitalno inovacijsko stičišče 4PDIH. 4PDIH je partnerstvo med Fakulteto za elektrotehniko in Skupnostjo občin Slovenije, ki ozavešča o pomenu digitalizacije, nudi podporo pri razvoju digitalnih znanj in veščin ter pomaga odločevalcem pri oblikovanju ustreznih politik za digitalizacijo.

Od februarja 2018 do oktobra 2019 je bila izvršna direktorica Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenija. V obdobju med letoma 2014 in 2016 je bila direktorica zavoda RAZ:UM, ki je izvajal projekt Demola Slovenija kot del mednarodne mreže Demola, ki je bila s strani OECD in Svetovne banke priznana kot primer najboljše prakse za oblikovalce inovacijske politike.

Koordinirala je več nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov na področju uporabe novih digitalnih tehnologij za inovacije in razvoj mest, vasi in skupnosti. Z Evropsko komisijo je sodelovala v več različnih tematskih skupinah na temo digitalnih inovacijskih stičišč in razvoja podeželja. Je del mednarodne skupine raziskovalcev, ki je razvila metodologijo SEROI+ za merjenje in spremljanje družbene, ekonomske in okoljske donosnosti naložb digitalnih produktov in storitev.

Je avtorica in soavtorica številnih znanstvenih in strokovnih publikacij s področja digitalne preobrazbe, bila je tudi prva predsednica IEEE »Ženske v inženirstvu Slovenija«.

Močno si prizadeva za povečanje števila mladih (še zlasti deklet) na področju študiju tehnike, ki bodo kasneje ostali aktivni v svojem sektorju in si upali prevzeti vodilna mesta v znanosti in inženirstvu. Bila je ena od 50 žensk na vodilnih položajih na področju IKT, ki je bila izbrana za udeležbo v večregionalnem projektu #HiddenNoMore (Nič več skrite): opolnomočenje žensk na področjih STEM, ki ga financira zunanje ministrstvo ZDA.

Bila je finalistka izbora »Inženirka leta 2018« v Sloveniji in nominiranka za Slovenko leta 2021.

Bila je tudi prva predstavnica Slovenije v Global Young Academy in članica delovne skupine European Research Area v ALLEA – All European Academies. Bila je članica upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, članica strokovnega sveta Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije in članica odbora mednarodne organizacije Forum Synergies.

Iščite po celotni spletni strani: