Minister za vzgojo in izobraževanje
Dr. Darjo Felda
darjo-felda_52629961487_o

Dr. Darjo Felda se je rodil 3. 2. 1956 v Kopru. Diplomiral in magistriral je na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, doktorski študij pa je zaključil leta 2011 na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem.

Po diplomi je poučeval matematiko in računalništvo na Srednji gradbeni šoli v Ljubljani, od leta 1985 do leta 2003 je bil zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Od leta 2003 je zaposlen na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, nazadnje kot redni profesor za didaktiko matematike. Od leta 2005 do leta 2019 je bil prodekan za študijske zadeve Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, od leta 2019 do leta 2022 je bil prorektor za študijske zadeve Univerze na Primorskem. Dr. Felda je bil od leta 1985 do leta 2012 član upravnega odbora Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Več kot 25 let je vodil matematična tekmovanja za srednješolce v Sloveniji. Od leta 1992 do leta 1998 je bil odgovorni urednik revije Matematika v šoli, ki je osrednja revija za področje didaktike matematike v Sloveniji. Od leta 2009 do leta 2021 je predsedoval Predmetni komisiji za matematiko za nacionalne preizkuse znanja, od leta 2020 pa je član Državne komisije za splošno maturo.

Dr. Darjo Felda je sodeloval v različnih projektih s tematiko o izboljšanju kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja, ukvarjal se je zlasti z razvojem sodobnih modelov poučevanja in učenja matematike.

Iščite po celotni spletni strani: