MEJNIK

07.06.2022
Proti draginji s sprotnimi ukrepi

Takoj po začetku dela se v koaliciji, vladi in parlamentu, tudi v sodelovanju z opozicijo, prioritetno osredotočimo na ukrepe za blažitev posledic energetske in draginjske krize. Ukrepe sprejemamo sproti in se s tem odzivamo na nepredvidljivo globalno dogajanje. Med drugim:

 • znižamo davek na dodano vrednost za dobavo električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo,
 • omejimo marže trgovcev za dizelsko gorivo in 95-oktanski neosvinčeni bencin na črpalkah zunaj avtocestnega križa,
 • reguliramo cene električne energije,
 • določimo najvišje dovoljene maloprodajne cene zemeljskega plina iz sistema za zaščitene odjemalce, 
 • ohranjamo znižane trošarine za energente in električno energijo,
 • določimo energetski dodatek za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka ter invalide,
 • pripravimo ukrepe za zmanjševanje energetske revščine,
 • sprejmemo ukrepe za zmanjševanje rabe energije v javnem sektorju z regulacijo temperature v prostorih,
 • pospešujemo zeleni prehod: več obnovljivih virov energije, manj ruskega plina, boljše elektroenergetsko omrežje, 
 • zvišamo (davčno neobremenjeno) povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter prehrane med delom,
 • gospodarstvu pomagamo blažiti učinke cenovnih šokov,
 • kmetijskemu in ribiškemu sektorju ter čebelarjem še posebej pomagamo pri soočanju z višjimi stroški proizvodnje, pridelave, opreme,
 • spremljamo cene primerljivih proizvodov med posameznimi trgovci ter poreklo in kakovost teh proizvodov.

Več na www.gov.si/draginja 

Deli objavo:

Mejniki

Iščite po celotni spletni strani: