Poslanka Svobode Monika Pekošak v studiu N1 o izhodiščih napovedane davčne reforme. »Cilj davčne reforme je transparentnost, jasnost, dolgoročnost in pravičnost,« je poudarila Monika Pekošak ...

Poslanka Svobode Monika Pekošak v studiu N1 o izhodiščih napovedane davčne reforme.

»Cilj davčne reforme je transparentnost, jasnost, dolgoročnost in pravičnost,« je poudarila Monika Pekošak. Davčna reforma bo šla v smeri razbremenitve dela in višje obdavčitve premoženja, saj bomo, po besedah poslanke le tako dosegli pravičen davčni sistem.

Poslanka je prepričana, da trenutni sistem omogoča davčno optimizacijo, ki na koncu najbolj prizadane zaposlene: »Sistem ne bi smel dopuščati, da se podjetja poslužujejo kilometrin in vseh možnih obvodov, da zvišajo dohodek zaposlenih. To je davčna optimizacija, ki jo je naš sistem dopušča. Ljudi ne smemo plačevati s kilometrino. Ljudi je treba plačevati s plačo, od katerih se plačajo prispevki in davki, ker samo to je osnova za pokojnino. Imamo ogromno število ljudi, ki imajo ekstremno nizke pokojnine, prav zaradi tega, ker so prejemali prenizke plače v preteklosti. Moramo doseči, da se bodo že mladi zavzemali za višjo bruto plačo, saj s plačevanjem davkov prispevajo tudi za svojo blaginjo in javne storitve.«

»Z nameravanimi spremembami skušamo doseči, da bodo ljudje plačevali davke po svojih prihodkih,« je pojasnila poslanka in poudarila, da bo »ničelni dohodninski razred, ki bo neobdavčen višji kot sedaj,« zato velika večina ljudi kljub spremembi ne bo plačala več davka.

»Davčna reforma bo prenovila prihodkovno stran državnega proračuna, odhodke države pa bomo poskušali znižati z reformami ostalih javnih sistemi,« je še zagotovila poslanka.

Zadnji mejnik

Klemen Boštjančič postal podpredsednik Gibanja Svoboda

Svet stranke Gibanje Svoboda je 27. marca 2024 mag. Klemna Boštjančiča imenoval za novega podpredsednika Gibanja Svoboda. Mag. Boštjančič se je tako pridružil dvema dosedanjima podpredsednikoma, poslanki Sari Žibrat in ministru Mateju Arčonu.