Zaslužimo si
neodvisno RTV.

Play Video

»V Gibanju Svoboda se zavedamo, da je potreben nov družbeni dogovor o tem, v kakšni državi želimo živeti. Dogovor, ki ne bo nikogar pustil zadaj. Dogovor, ki bo kljuboval zahtevnim izzivom časa in zagotavljal boljše življenje vsem.«

dr. Robert Golob
predsednik Gibanja Svoboda in predsednik vlade RS

»V Gibanju Svoboda se zavedamo, da je potreben nov družbeni dogovor o tem, v kakšni državi želimo živeti. Dogovor, ki ne bo nikogar pustil zadaj. Dogovor, ki bo kljuboval zahtevnim izzivom časa in zagotavljal boljše življenje vsem.«

dr. Robert Golob
predsednik Gibanja Svoboda

Foto: Aljoša Rebolj

5 stebrov našega programa

Zdrave skupnosti se zavedajo medsebojne soodvisnosti blaginje ljudi, okolja in gospodarstva. Zato postavljamo zglede in temelje za tesno medsebojno povezovanje. Za spoštljivo in odgovorno sodelovanje.

Uspešne družbe vedo, da razlike v izkušnjah in potrebah bogatijo, ne razdvajajo. Neizogiben podnebni prehod vidimo tudi kot priložnost za uvajanje inovacij, ki omogočajo socialno pravično in solidarno družbo.

Izobraževalni sistem postavlja zglede in predstavlja temelj vključujoče družbe. S sodobnimi pristopi in vključevanjem najnovejših dognanj bomo gradili znanje in samozavest vseh generacij.
Tehnološki napredek in uspešno naslovljeni podnebni izzivi so izjemna priložnost za razvoj in razmah trajnostnega, vključujočega gospodarstva. Podprli ga bomo z digitalizacijo in ciljno usmerjenimi evropskimi sredstvi.
Zdravje vsakega od nas je temelj zdrave, aktivne, samozavestne družbe. Osnovo zanj vidimo v dostopnem, razumljivem in uporabnikom ter zaposlenim prijaznem zdravstvenem sistemu.

Iščite po celotni spletni strani: